Re: khoe, che^ khong đng sự thật


Posted by KT ..107..109.32 on Oct 11, 2018 at 14:25:13:

In Reply to: Re: khoe, che^ khong đng sự thật posted by DG on Oct 11, 2018 at 14:14:39:

2 vợ chồng của G vui thiệt, G cứ ni hắn ln nhưng so với người bn VN chắn khng ln đu hn , để cho G coi hnh ny con KT chụp chung với bc gi bn VN , coi hnh mi thấy con KT cao so với người bn VNMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]