Re: DG ơi


Posted by DG ..73..148.244 on Oct 13, 2018 at 11:32:41:

In Reply to: Re: DG ơi posted by KT on Oct 13, 2018 at 11:03:19:

ở bn nh mom, yn lặng hơn ở nh DG v nh DG đng ngui

mom đang trong phng, ra v ng ri v phng, hỏi vi cu ri chn v phng DG ngồi yn khoẻ re sau khi lo xong cng việc cần fải lo cho mom

plus c phng, c giung, muốn nằm lăn nằm lc th nằm I used to live in this house before I get marriedMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]